Fusion Rolls

Mermaid Roll

287 Kč
Inside: Deep fried shrimp in batter, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Teriyaki sauce and tempura sprinkles

Double Bubble Roll

349 Kč
Inside: Deep fried shrimp in batter, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Shrimps, avocado and avocado sauce

French Kiss Roll

387 Kč
Inside: Deep fried shrimp in batter, salmon, tuna, Philadelphia cheese, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Flying fish roe, teriyaki and snow sauce

Gojira Roll

375 Kč
Inside: Deep fried shrimp in batter, Philadelphia cheese, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Spicy tuna, teriyaki sauce and tempura sprinkles

Rainbow Roll

332 Kč
Inside: Avocado, cucumber, crab stick
Outside: Bbq eel, shrimp, tuna, salmon, butterfish, seabream, avocado

Ruby Roll

348 Kč
Inside: Butterfish, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Tuna

Sunshine Roll

321 Kč
Inside: Avocado, cucumber, crab stick
Outside: Salmon and avocado sauce

Dragon Roll

365 Kč
Inside: Avocado, cucumber, crab stick
Outside: Bbq eel and teriyaki sauce

California Roll

290 Kč
Inside: Japanese omelette, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Black and orange flying fish roe

Cali Roll

280 Kč
Inside: Japanese omelette, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Sesame seeds

Kamikaze Roll

329 Kč
Inside: Spicy tuna, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Wasabi flying fish roe

Tokyo Sunrise Roll

395 Kč
Inside: Tuna, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Tuna, flying fish roe, wasabi sauce and tempura sprinkles

Volcano Roll

290 Kč
Inside: Salmon, avocado, cucumber, crab stick, spicy sauce
Outside: Flying fish roe

Dynamite Roll

298 Kč
Inside: Deep fried shrimp in batter, avocado, cucumber, crab stick, spicy sauce
Outside: Tempura sprinkles

Spider Roll

373 Kč
Inside: Deep fried soft-shell crab in batter, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Flying fish roe, teriyaki sauce and tempura sprinkles

Samurai Roll

388 Kč
Inside: Deep fried soft-shell crab in batter, avocado, cucumber, crab stick, chilli sauce
Outside: Shrimp, avocado, snow and spicy sauce

Nicolas Roll

375 Kč
Inside: Spicy tuna, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Salmon and tuna

Double Bamboo Roll

323 Kč
Inside: Spicy salmon, avocado, cucumber, crab stick and Philadelphia cheese
Outside: Shrimp, avocado and mustard sauce

Hime Roll

374 Kč
Inside: Deep fried shrimp in batter, avocado, cucumber, crab stick and Philadelphia cheese
Outside: Salmon, snow and lime sauce

Vege Roll

265 Kč
Inside: Shiitake, avocado, cucumber
Outside: Tofu mixed with sesame sauce and sesame seeds

Tempura Rolls

Seoul To Soul Roll

311 Kč
Inside: Tuna, cucumber, crab stick
Outside: Flying fish roe, teriyaki sauce and tempura sprinkles

Philly Roll

310 Kč
Inside: Philadelphia cheese, salmon, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Teriyaki and snow sauce

Aburi Rolls

Geisha Roll

387 Kč
Inside: Spicy salmon, Philadelphia cheese, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Shrimps, flying fish roe, teriyaki and snow sauce

Oyako Roll

374 Kč
Inside: Spicy salmon, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Salmon, salmon roe and teriyaki sauce

Ocean World Roll

371 Kč
Inside: Shrimps, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Seafood mix, snow and matcha sauce

Extreme Roll

399 Kč
Inside: Shrimp, deep fried shrimp in batter, avocado, cucumber, crab stick and chilli sauce
Outside: Spicy salmon, snow, teriyaki and lime sauce

Nigiri Sushi

Sake

80 Kč
Salmon

Sake Toro

85 Kč
Salmon belly

Maguro

85 Kč
Tuna

Tai

80 Kč
Seabream

Suzuki

85 Kč
Seabass

Hamachi

95 Kč
Yellowtail

Ibodai

80 Kč
Butterfish

Saba

85 Kč
Mackerel

Tako

75 Kč
Octopus

Ika

70 Kč
Squid

Hokkigai

80 Kč
Mussels surf clam

Botai Ebi

90 Kč
Sweet water shrimp

Ebi

70 Kč
Boiled shrimp

Hotate

85 Kč
Scallop

Unagi

95 Kč
Bbq eel

Avocado

70 Kč
Avocado

Tamago

70 Kč
Japanese omelette

Shiitake

70 Kč
Shiitake mushroom

Inari

75 Kč
Deep fried tofu

Gunkan Sushi

Tobikko

90 Kč
Flying fish roe

Tobikko Wasabi

90 Kč
Wasabi flying fish roe

Ikura

115 Kč
Salmon roe

Aburi Spicy Maguro

100 Kč
Seared spicy tuna

Aburi Spicy Sake

95 Kč
Seared spicy salmon

Aburi Spicy Hotate

115 Kč
Seared spicy scallop

Aburi Spicy Seafood

110 Kč
Seared spicy seafood

Sashimi

Sake

160 Kč
Salmon

Sake Toro

165 Kč
Salmon belly

Maguro

170 Kč
Tuna

Hamachi

190 Kč
Yellowtail

Suzuki

160 Kč
Seabass

Tai

150 Kč
Seabream

Ibodai

150 Kč
Butterfish

Saba

150 Kč
Mackerel

Hotate

155 Kč
Scallop

Botai Ebi

190 Kč
Sweet water shrimp

Ebi

135 Kč
Boiled shrimp

Ika

135 Kč
Squid

Hokkigai

145 Kč
Mussels surf clam

Unagi

240 Kč
Bbq eel

Avocado

70 Kč
Avocado

Tako

140 Kč
Octopus

Tamago

90 Kč
Japanese omelette

Hoso Maki

Sake Maki

120 Kč
Salmon maki

Maguro Maki

135 Kč
Tuna maki

Hamachi Maki

145 Kč
Yellowtail maki

Ibodai Maki

110 Kč
Butterfish maki

Saba Maki

120 Kč
Mackerel maki

Ebi Maki

115 Kč
Boiled shrimp maki

Ikura Maki

165 Kč
Salmon roe maki

Kappa Maki

80 Kč
Cucumber maki

Shiitake Maki

90 Kč
Shiitake mushroom maki

Tamago Maki

90 Kč
Japanese omelette maki

Avocado Maki

90 Kč
Avocado maki

Oshinko Maki

85 Kč
Pickled radish maki

Ura Maki

Philly Maki

160 Kč
Maki with salmon, avocado and Philadelphia cheese

Philly Maguro Maki

170 Kč
Maki with tuna, avocado and Philadelphia cheese

Spicy Sake Maki

150 Kč
Maki with spicy salmon

Spicy Maguro Maki

160 Kč
Maki with spicy tuna

Unagi Maki

190 Kč
Bbq eel maki

Ebi Ten Maki

150 Kč
Maki with deep fried shrimp in batter

Unagu Maki

195 Kč
Maki with bbq eel, cucumber and sesame seeds

Sake To Avocado Maki

150 Kč
Maki with salmon and avocado

Maguro To Avocado Maki

160 Kč
Maki with tuna and avocado

Spicy Seafood Maki

165 Kč
Maki with spicy seafood mix

Spicy Maguro To Sake Maki

198 Kč
Spicy tuna maki with salmon slices on the top

Uenokai Maki

218 Kč
Maki with deep fried soft-shell crab in batter, avocado and black flying fish roe

Aburi Ura Maki

Kisaeng Maki

285 Kč
Inside: Spicy salmon, avocado, cucumber, crab stick
Outside: Seared seafood mix, teriyaki and snow sauce, orange and parsley

Julie Maki

280 Kč
Inside: Spicy seafood mix, Philadelphia cheese
Outside: Seared salmon, teriyaki and spicy sauce

Temaki

Sake / Spicy Sake Temaki

95 / 110 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and salmon / spicy salmon

Maguro / Spicy Maguro Temaki

105 / 120 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and tuna/ spicy tuna

Tobikko Temaki

135 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and flying fish roe

Ebi Temaki

95 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and boiled shrimp

Ebi Ten Temaki

120 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and deep fried shrimp in batter

Tamago Temaki

90 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and japanese omelette

Unagi Temaki

150 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and bbq eel

Ikura Temaki

165 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and salmon roe

Spicy Hotate Temaki

140 Kč
Seaweed cone with rice, cucumber, avocado and spicy scallops

Chirashi

Tekka Don

595 Kč
Bowl of sushi rice with shiitake mushroom and cutted seaweed, topped with the slices of raw tuna

Sake Oyako Don

545 Kč
Bowl of sushi rice with shiitake mushroom and cutted seaweed, topped with the slices of raw salmon and salmon roe

Tekka Hamachi Don

645 Kč
Bowl of sushi rice with shiitake mushroom and cutted seaweed, topped with the slices of raw tuna and yellowtail

Maguro To Sake Don

540 Kč
Bowl of sushi rice with shiitake mushroom and cutted seaweed, topped with the slices of raw tuna and salmon

Chirashi Don

645 Kč
Bowl of sushi rice with shiitake mushroom and cutted seaweed, topped with 12 kinds of raw fish and seafood

Hanabi sets

Sushi Set

545 Kč
9× nigiri sushi, 6× hoso maki, 1× miso soup

Sushi Set Special

825 Kč
13× nigiri sushi, 12× hoso maki

Sashimi Set

535 Kč
12× sashimi, 1× miso soup

Sashimi Sushi Set

650 Kč
9× sashimi, 6× nigiri sushi, 6× hoso maki, 1× miso soup

Sashimi Sushi Set Special

970 Kč
12× sashimi, 9× nigiri sushi, 12× hoso maki

Salmon Lover’s Set

520 Kč
4× sake sashimi, 5× sake nigiri, 6×sake maki, 1× miso soup

Tuna Lover’s Set

640 Kč
4× tuna sashimi, 5× tuna nigiri, 6× tuna maki, 1× miso soup

Salmon & Tuna Lover’s Set

625 Kč
3× salmon sashimi, 3× tuna sashimi, 3× salmon nigiri, 3× tuna nigiri, 6× salmon maki, 1× miso soup

Nigiri Set

595 Kč
11× nigiri

Vegetarian Sushi Set

455 Kč
12× vegetable hoso maki, 4× vegetable nigiri sushi

Extra

Sushi rice

60 Kč

Rice

50 Kč

Ginger

25 Kč

Wasabi

25 Kč

Extra sauce

30 Kč

Take out box

10 / 15 Kč